RS 232 komunikacijski modul tipa FAU-COM-003 za računsku jedinicu mjerila topline tipa Faun

RS 232 komunikacijski modul tipa FAU-COM-003 za korištenje kao komunikacijski modul za korištenje u kombinaciji s računskom jedinicom Faun sa sljedećim tehničkim specifikacijama:

  • RS232 modul zahtijeva vanjski izvor napona
  • galvanski izoliran od računske jedinice Faun (optoizolator)
  • može se napajati vanjskim AC ili DC izvorom napajanja