Razmjena podataka

MT mjerna tehnikaUslugeRazmjena podataka

Fleksibilna razmjena podataka

-          Obračunski podaci o korisnicima, troškovima i obračunima

-          Adaptacija ulaznih i izlaznih sučelja na softver potrošača

-          Obračuni na papiru ili u elektronskom obliku