Obračun toplinska energija/voda

MT mjerna tehnikaUslugeObračun toplinska energija/voda

Mjesečni obračun troškova grijanja i tople vode po stanu slijedi pravne propise.

Naše višegodišnje iskustvo ide u prilog našim klijentima. Kao specijalizirano poduzeće koje se bavi obračunom potrošnje za troškove toplinske energije i vode, razvili smo sustave koji u potpunosti odgovaraju zahtjevima kućnih upravitelja, pojedinih korisnika i zakonskim okvirima. Pri tome su nam povrh svih koraka u procesu bez iznimke najvažniji preciznost i točnost. Zahvaljujući internim ustaljenim metodama za provjeru vjerodostojnosti, omogućeno je da se u našim obračunima troškova toplinske energije i vode uzimaju u obzir isključivo provjereni i logični podaci. Razumljivost je glavno obilježje vizualnog oblikovanja naših obračuna.

Cijeli je tijek obračuna prikazan postupno, razumljiv je i optički prihvatljivo razrađen.

Obračun prema potrošnji

Na temelju očitanih vrijednosti s mjerača toplinske energije, odnosno vode u skladu s „Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju NN br. 99/14“ provodi  se obračun troškova toplinske energije i tople vode prema potrošnji. Osnovu za zakonsku raspodjelu troškova čine mjesečni podaci o troškovima grijanja i potrošnji tople vode, prikupljeni od strane nadležnog kućnog upravitelja i prikazani na zasebnom obrascu. U to se ubrajaju i uplaćene akontacije za toplinsku energiju i potrošnju tople vode vlasnika stanova i podstanara. Svaki obračun toplinske energije i tople vode prema potrošnji obuhvaća sljedeće:

  • Vlastiti obračun troškova toplinske energije prema obračunskoj jedinici, kao što su npr. stan, dućan, ured i slično s detaljnim informacijama, i prikaz odgovarajućih troškova, kao i pojašnjenje obračuna potrošnje toplinske energije.
  • Kopiju svih obračuna isporučene toplinske energije po stanu za kućnog upravitelja.
  • Sažeti prikaz obračuna troškova toplinske energije po objektu s posebnim informacijama, kao što su navod posebnih troškova, kao i energetsko-privredne statistike itd.

Sve obračune dostavljamo uobičajenim putem u papirnatom obliku. Prema željama vlasnika, kućnih upravitelja ili opskrbljivača energijom, isporučujemo obračune i elektronski u PDF  ili TIFF obliku. Ako vlasnici stanova, kućni upravitelji ili opskrbljivači energijom imaju posebne zahtjeve, rado dostavljamo sve relevantne podatke o obračunu putem dogovorene formulacije temeljem ugovora o razmjeni podataka.