Očitanje

MT mjerna tehnikaUslugeOčitanje

Očitanje mjernih uređaja i godišnje usluge održavanja

Usluge održavanja s ciljem osiguranja kvalitete i godišnje utvrđivanje vrijednosti potrošnje

Na kraju predviđenog obračunskog razdoblja izučeni i za to posebno odabrani suradnici društva Messtechnik provode očitanje u unaprijed dogovorenom terminu. Ako je zbog ugrađenih uređaja za mjerenje potrošnje nužan odlazak u stan, pravovremeno ćemo obavijestiti svakog vlasnika stana pisanim putem o terminu očitanja. Obavijest o terminu se prema želji korisnika objavljuje ili na oglasnoj ploči zgrade ili se dostavlja pisanim putem na kućnu adresu.

Tijekom očitanja na svim se mjernim, odnosno razdjelnim uređajima, provjeravaju njihovo stanje, funkcionalnost, eventualna oštećenja i uredno plombiranje uređaja.

Automatsko očitanje putem radijskog signala

Podaci o potrošnji se radijskim signalom, odnosno M-Bus signalnim sustavom očitavaju iz centralne jedinice, pri čemu nije nužno prisustvo vlasnika stana. Vlasnici stana imaju, doduše, i pri ovom načinu očitanja mogućnost da očitane vrijednosti potrošnje kasnije provjere izravno na mjernim, odnosno razdjelnim uređajima.

Osim spomenutog godišnjeg ciklusa, prema potrebi provodimo i međuobračun zbog promjene vlasnika.

Prije nego što se vrijednosti potrošnje pošalju na obračun, podvrgavaju se dvostrukoj provjeri i automatskoj kontroli vjerodostojnosti.

Svojim korisnicima nudimo široku paletu usluga očitanja. Načelno se može očitavati cijeli spektar mjernih uređaja i razdjelnika, počevši od brojila grijanja putem toplane, pa do plinomjera ili električnih brojila.