Ušteda energije

MT mjerna tehnikaPrednostiUšteda energije

Pravedno ušteđeno – u korist korist vlastitog novčanika – u korist okoliša

U Hrvatskoj se troškovi grijanja i vode koje snose najmoprimci nekretnine prečesto paušalno podižu.

Kod takvog načina obračuna svaki potrošač umjesto stvarne potrošnje grijanja, odnosno vode plaća prosječnu cijenu. Zbog te se činjenice u pravilu kod takvog načina obračuna pojedine potrošače ne može motivirati na to da štedljivo postupaju s vodom i grijanjem. Posljedica toga su nadprosječno visoki troškovi grijanja i vode za cijelokupni objekt koje naposljetku, u obliku prosječne cijene, snose potrošači. Stalnim rastom cijena energije i vode potrošači bivaju sve više financijski opterećeni. Prilikom obračuna pojedine stambene, odnosno poslovne jedinice individualno mjere svoju potrošnju vode i grijanja. Dakle, korisniku stana zaračunava se samo onaj dio koji je uistinu i potrošio. Tko rasipa energiju, plaća više – tko štedi energiju, plaća manje.

Načelo „zagađivača plaća“

Načelo „zagađivača plaća“ pravedno je i u mnogim područjima, primjerice kod struje, već odavno uobičajeno. Potencijal štednje koji se može postići velik je jer su istraživanja pokazala da iznimno rasipani potrošači potroše do četiri puta više grijanja od štedljivih potrošača. Kod vode je omjer između štedljivih i rasipanih potrošača čak 1:10.