Armatura brojila za kadu za jednomlazna brojila od 80 mm

Armatura brojila za kadu za jednomlazna brojila od 80 mm u sljedećim mogućim izvedbama: