Bežični M-Bus modul tip APT-WMBUS-NA-1 zaštićen razredom zaštite IP 68

Bežični M-Bus modul tipa APT-WMBUS-NA-1 za korištenje u kombinaciji sa IP 68 brojačima s induktivnom pločom predajnika vodomjera tipova JS-Smart, JS-Master, JS-Impero, MWN-Nubis, MP i MK- 01 (direktna montaža) kao i IP 65 brojači s induktivnom pločom za očitavanje vodomjera tipova JS-Smart, JS-Master, JS-Impero, MWN-Nubis, MP i MK-01 (montaža pomoću montažnog adapterskog prstena) sa sljedećim specifikacijama:

 • brza i jednostavna konfiguracija modula tipa APT-WMBUS-NA-1 putem NFC sučelja sa standardnim pametnim telefonom pomoću aplikacije
 • induktivno očitavanje ploče predajnika
 • modul je zaštićen razredom zaštite IP 68 te je stoga vodootporan i može biti pod vodom
 • princip induktivnog očitavanja omogućuje korištenje modula APT-WMBUS-NA-1 čak i u teškim i problematičnim uvjetima kao što su u instalacijskim oknima vodomjera, u okruženju u opasnosti od poplave ili prljavom okruženju
 • modul se koristi za radijski prijenos mjernih podataka na mobilne walk-by ili mobilne drive-by sustave radijskog očitavanje na bazi bežičnog M-Bus-a
 • bežični M-Bus modul APT-WMBUS-NA-1 predstavlja univerzalni
 • wireless-M-Bus radio modul koji se u svakom trenutku može naknadno ugraditi na IP 68 brojače s induktivnom pločom predajnika vodomjera tipa Js-smart, Js-Master, Js-Impero, MWn nubis, Mp i Mk-01 (direktna montaža) kao i na IP 65 brojače s induktivnom pločom za očitavanje vodomjera tipova Js-smart, Js-Master, Js-Impero, MWN-nubis, MP i MK-01 (montaža pomoću montažnog adapterskog prstena)
 • radio snaga modula je 20 mW – domet radija je do 800 metara na otvorenom terenu
 • nakon aktiviranja modula, uređaj šalje radijske pakete podataka u bežičnom M-Bus načinu rada T1 u intervalu od 10 sekundi (5 do 21 sati) i u intervalu od 60 sekundi (21 do 5 sati ujutro)
 • nakon svakog trećeg jednosmjernog telegrama T1, brojilo se može kontaktirati dvosmjerno i ako je potrebno, osim trenutnog stanja brojila, pomoću dvosmjernog radio principa također se mogu očitati povijesna stanja brojila, dijagnostički podaci, detalji događaja i konfiguracija
 • uređaj sprema do 12 povijesnih vrijednosti prikaza vodomjera (ovisno o konfiguraciji)
 • trenutno stanje brojila, povijesna stanja brojila, dijagnostički podaci, detalji događaja i konfiguracija također se mogu očitati na licu mjesta pomoću prikladnog pametnog telefona (inkassoid aplikacija)